Amortization
Calculator
Get in touch with us
0917 507 6194

HOUSE MODELS

Side by side naming ipapakita sa inyo ang tatlong model townhomes ng Micara Estates—ang Felicia, Portia at Tricia. Gusto niyo bang malaman ang iba’t-ibang features nila? Eto sila:

Ang Felicia ay 50 sqm ang floor area at 50sqm ang lot area. Meron itong 3 bedrooms, 1 toilet and bath, 1 powder room, at provision for carport.

LA: 50 sqm

FA: 50 sqm

Bed: 3

Bath: 1

Felicia

Ang Portia ay 40 sqm ang floor area at 45 sqm ang lot area. Merong 3 bedrooms, 1 toilet and bath, at 1 powder room ito.

LA: 45 sqm

FA: 40 sqm

Bed: 3

Bath: 1

Portia

Ang Tricia ay 30 sqm ang floor area at 40 sqm ang lot area. Meron itong 2 bedrooms, at 1 toilet and bath. Pagdating sa service area at provision for carport, 'wag mag-alala dahil parehong meron nito ang Tricia at Portia. 

LA: 40 sqm

FA: 30 sqm

Bed: 2

Bath: 1

Tricia

Features and Amenities

  • Micara Plaza (Commercial Center)
  • Transport Terminal
  • Swimming Pool
  • Basketball Court
  • 24 hour Security
  • Multi-Purpose Hall
  • Entrance Gate
  • Parks and Playground

Our Location