Amortization
Calculator
Get in touch with us
0917 507 6194

Portia Townhouse

House Models Portia Townhouse

Description

Ang Portia House and Lot ang perfect para sa iyo at sa iyong pamilya. Ito ay may 3 bedroom, kitchen, dining area, sala, toilet & bath, powder room, pati service area. Sa loob ng 2 palapag at 40 sqm, may komportable nang mapaglalagian ang iyong mahal sa buhay.

Gallery

Photos of the Dressed-Up Units. All Interior Shots are for illustration purposes only.

Floor Plan

Portia Floor Plan

Lot Area: 45 sqm

Floor Area: 40 sqm

Overview

  • Living Room
  • 3 Bedrooms
  • Service Area
  • Dining Area
  • 1 Toilet and Bath
  • Provision for Carport
  • Kitchen
  • 1 Powder Room

360 View

Amortization Calculator