Amortization
Calculator
Get in touch with us
(02) 640-6400
Home What's New Alaga ka sa Micara

Alaga ka sa Micara

November 25, 2017

Youtube link: https://youtu.be/MFfDjjBN3T8

Super Sabado, ka-Micara!

Handa ka na bang mag-relax ngayong weekend? Masayang kasama ang mga mahal mo sa buhay sa mga pagkakataong ito, hindi ba? Masarap kasama, sa umaga, sa gabi, sa bawat minutong lumilipas ang pamilya--at ang alagang Micara. Kaya tawag na upang malaman kung paano magkaroon ng 3-bedroom Portia tulad nito!

#MicaraEstates #MicaraLand #MicaraTownhousea  #MicaraCommunity#ProFriends  #CaviteTownhouse  #TanzaTownhouse  #FamilyNeeds#FamilyHome #LoveMyFamily  #FamilyTogetherness#TriciaAndPortiaCornerLot #MoreSpacious #AffordableHousing#MicaraLiving  #MicaraHomes #SaMicaraAlagaAngPamilya