Amortization
Calculator
Get in touch with us
(02) 640-6400
Home What's New Micara Estate - Portia House Model

Micara Estate - Portia House Model

November 10, 2017

Youtube link: https://youtu.be/zTVduwjTKk0

Maginhawang Biyernes, ka-Micara!

Kumusta ang naging linggo mo? Ang mga panahong ganito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagkakaroon ng mga mahal sa buhay at pagpapahalaga sa kanilang mga pangangailangan, tulad ng isang basic: tirahan. Ang Portia House and Lot ay mainam na investment. May 3 bedroom, kitchen, dining area, sala, toilet & bath, powder room, pati service area.

Kaya abot-kamay mo na ang dream home mo!

#MicaraEstates #MicaraLand #MicaraTownhousea  #MicaraCommunity#ProFriends  #CaviteTownhouse  #TanzaTownhouse  #FamilyNeeds#FamilyHome #LoveMyFamily  #FamilyTogetherness #PortiaCornerLot#MoreSpacious #AffordableHousing #MicaraLiving  #MicaraHomes #SaMicaraAlagaAngPamilya