Amortization
Calculator
Get in touch with us
0917-872-8871
Home What's New Micara Estates - Tanza, Cavite

Micara Estates - Tanza, Cavite

May 19, 2017

Youtube link: https://youtu.be/mmACscYCVTI

May magandang balita kami, mga ka-Micara!

Noong nakaraang buwan ay nagkaroon ng ribbon-cutting ceremony para sa itatayong US$30-million na RoRo terminal dito sa Tanza, Cavite! Ito ang tinatawag na Cavite Gateway Terminal, at sa first quarter ng 2018 ay operational na ito. May 6 hectares ang laki nito, at magiging integrated sa iba pang major port facilities sa Luzon para sa mas mabilis at mas matipid na pagdating ng kalakal sa Cavite.

Kita niyo naman—tuloy-tuloy ang pagsulong at asenso ng Cavite! Kaya tara na…dito na tayo sa Micara!

#MicaraEstates #MicaraLand #MicaraTownhousea  #MicaraCommunity#ProFriends  #CaviteTownhouse  #TanzaTownhouse  #FamilyNeeds#FamilyHome #LoveMyFamily #MicaraModelHomes #CaviteGatewayTerminal #RoRo #BargeTerminal #EconomyBoom #ProgressiveCavite #SaMicaraAlagaAngPamilya